INTRODUCCIÓ EN SUPERVISIÓ PROFESSIONAL

La supervisió professional s’erigeix ​​com a recurs bàsic essencial per a la cura, la provenció i la prevenció de riscos laborals en els contextos professionals en els que es treballa amb persones. Els beneficis i les seves evidències fonamenten i argumenten el valor de la supervisió com a dispositiu de cura en els equips i les institucions que treballen i tenen cura de persones.

Aquesta formació es fonamenta en el model de la pràctica de supervisió desenvolupat durant més de deu anys d’experiència de Barcelona Espai de Supervisió (BES) en els àmbits social, de la salut i de l’educació, així com les tècniques i recursos que el concreten. 

Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Professionals dels àmbits educatiu, sanitari i social que estiguin interessats/ades en la supervisió professional. 

Càrrecs de direcció-coordinació, lideratge i gestió d’equips humans.

Formadors d’equips i professionals.

Màxim de 25 persones per edició.

 • Generar un espai de cura on fomentar el benestar i la salut dels professionals.
 • Conèixer el procés de supervisió professional en contextos en els que es treballa amb persones.
 • Iniciar-se en la pràctica de la supervisió en contextos grupals de cura.
 • Incorporar tècniques i recursos per al treball grupal.
 • Reflexionar amb profunditat sobre la pròpia intervenció professional, rols i tasques de l’equip.

La supervisió professional.

 • Objectius explícits i implícits de la supervisió professional.
 • Beneficis de la supervisió professional.
 • Els límits en la supervisió i de la supervisió.

El procés de supervisió professional. Teoria i pràctica.

 • L’enquadrament tècnic i humà de la supervisió.
 • La conducció, co-conducció i observació de grups de supervisió.
 • Les funcions del conductor en un espai grupal de supervisió.
 • Desenvolupament de tècniques i propostes grupals de supervisió.
 • Avaluació i recollida d’evidències.

Confecció i revisió de projectes i pràctiques de supervisió.

Classes presencials a l’Espai BES de Barcelona (carrer Sardenya 229, 2on 4a).

La Formació BES Introducció en Supervisió Professional s’organitza en quatre mòduls presencials de 4 hores cadascun i contempla 4 hores de treball autònom no presencial.

La proposta és teòrica-pràctica i es posen en acció els continguts per poder-los integrar a la pràctica de la supervisió professional, de la gestió, lideratge i acompanyament des de la cura.

S’ofereixen eines pràctiques als participants per a la supervisió, la conducció i la gestió d’equips professionals i grups.

Tindrà un abordatge participatiu, interactiu, experiencial i dinàmic. S’oferiran experiències pràctiques que facilitin l’aprenentatge dels diferents recursos, tècniques i habilitats per treballar i supervisar professionals.

La metodologia combinarà les exposicions dels formadors sobre els continguts del programa amb la reflexió en grup i subgrups; també s’analitzaran situacions pràctiques presentades per les persones participants o pels formadors.

4 MÒDULS (20 hores): 16h presencials i 4h de treball autònom no presencial

Mòdul 1
La supervisió de professionals.

La pràctica de la supervisió de professionals.

Mòdul 2
Enquadrament tècnic de la supervisió: condicions i marcs.

Aportació de la supervisió professional a les institucions.

Mòdul 3
La conducció de grups de supervisió. Agents de la conducció.

Moments de la supervisió.

Avaluació i recollida d’evidències.

Mòdul 4
Catàleg de possibles recursos. Com i quan utilitzar-los.

Novembre de 2023

Divendres 10 de 17:30h a 21:30 |Mòdul 1|

Dissabte 11 de 10:00 a 14:00 |Mòdul 2| i de 15:30 a 19:30 |Mòdul 3|

Diumenge 12 de 10:00 a 14:00 |Mòdul 4|

Es realitzarà a través del seguiment continuat de les activitats realitzades i participació a les sessions grupals.

En acabar el curs, des del BES s’expedirà un diploma de participació. El criteri per optar a l’acreditació serà l’assistència en el 80% del total d’hores presencials.

Formació a càrrec de membres de l’equip BES.

Amb la col·laboració de