MetaSupervisió. Grup de reflexió per a supervisors/es

Et convidem a participar d’aquest espai de supervisió per a supervisors/es: un grup de revisió i reflexió al voltant de la pràctica professional de les persones que ens dediquem a l’acompanyament d’equips i professionals des de la supervisió.

 • Reflexionarem i farem anàlisi col·lectiu de casos i situacions professionals presentades per les participants.
 • També treballarem sobre l’experiència del grup que constituirem en les trobades (a mode de grup reflexiu): explorarem i analitzarem la dinàmica i fenòmens grupals que s’esdevenen en el procés del propi grup.

 Esperem conèixer-te i desenvolupar-nos juntes professionalment.

Trobades bimensuals de 2 hores cadascuna.

Adreçat a  supervisors/es que treballen amb grups, equips o professionals de forma individual. *Es considerarà la participació de professionals amb experiència, tot i no estar actualment en la pràctica supervisant grups i,  també,  a persones en procés de formació.

2024

14 de maig

2 de juliol *

17 de setembre

19 de novembre

2025

21 de gener

18 de març

13 de maig

1 de juliol

Horari:  18:00 a 20:00.

Lloc: Espai BES C/Sardenya 229, 2-4.

*la sessió del 2 de juliol es farà a Indiálogo.

 • Incorporar tècniques i eines pràctiques per a la conducció, la gestió i la supervisió d’institucions, equips professionals i grups.
 • Confeccionar i revisar projectes i pràctiques de supervisió en les diverses institucions i marcs professionals.
 • Reflexionar amb profunditat sobre la pròpia intervenció professional, rols i tasques de l’equip.
 • Promoure processos de reflexió, innovació i investigació-acció als llocs de treball.
 • Prevenir els riscos psicosocials associats a la funció del rol professional (en l’àmbit educatiu, social o sanitari).

Possibles temes que s’abordaran

 • La figura del supervisor i les seves funcions en un espai grupal.
 • Dinàmiques i fenòmens grupals.
 • Diferents perspectives de l’abordatge dels grups.
 • Desenvolupament de tècniques i propostes grupals.

Confecció i revisió de projectes i pràctiques de supervisió.

Aportació

30€   – 1 sessió

85€   – 3 sessions

230€ – 8 sessions