Acompanyament a les famílies

Fer de mare i de pare és una de les tasques més complexes que existeixen i sovint ens sentim poc preparats per aquesta responsabilitat. Des del BES oferim atenció professional en diferents modalitats, tant des de l’acompanyament individual a infants, adolescents, joves, adults, parelles i famílies com des de la corresponsabilitat i el valor del treball compartit amb altres famílies en els grups de reflexió per a pares i mares i en el programa Aprenem Plegats®, grups multifamiliars per a pares, mares i fills.

Aquests dispositius estant resultant ser molt adequats per mantenir i millorar una dinàmica familiar saludable. Al mateix temps, promouen la creació i enfortiment de les relacions entre famílies més enllà de l’espai grupal, contribuint al manteniment i desenvolupament del teixit comunitari de la localitat i en el marc de les institucions socioeducatives.

Algunes de les institucions que actualment ofereixen aquests grups d’acompanyament a famílies amb infants i adolescents són: Centres Escolars d’Educació Infantil, Primària i Secundària; Unitats Bàsiques de Serveis Socials; Biblioteques, ludoteques i centres oberts; Associacions de Mares i Pares; Regidories d’Ajuntaments; i Conselleries de Governs Autonòmics.

Grups de reflexió (per a pares i mares)

Els grups de reflexió, a cavall dels grups de formació i els grups terapèutics, són un marc en el qual les persones exploren les possibilitats de millora i de creixement, a través de la interacció entre iguals, conduïts per professionals facilitadors d’activitats i dinàmiques de reflexió i comunicació. En els grups de reflexió es combinen breus exposicions dels dinamitzadors sobre les temàtiques que apareixen, amb propostes d’exercicis per a l’empoderament mitjançant propostes de reflexió-acció, a través d’una mirada holística de la realitat psico-educativa en la que ens desenvolupem.

Sigui a través de tallers i xerrades puntuals com en grups estables, facilitem la reflexió col·lectiva al voltant d’aspectes clau en la criança, com l’autonomia personal, els límits i l’autoritat, la comunicació a casa, el joc i el lleure en família, l’educació emocional, els canvis de l’adolescència, etc. des de les preocupacions que traslladen les persones participants.

Grups de reflexió per a pares i mares i grups multifamiliars a centres i institucions

 • Grups de reflexió per a pares i mares (amb fills de qualsevol edat). Poden assistir al grup un o els dos progenitors.
 • Grup multifamiliar per a pares i fills: fins a 20 persones. Adreçat a famílies amb infants i joves de 3 a 18 anys, agrupats per franges d’edat. Han d’assistir al grup almenys un dels progenitors i un fill/a a la franja d’edat. Poden assistir també els dos progenitors, o més fills en la franja d’edat.

Calendari

En funció de la demanda de la institució. Contacta amb nosaltres per la disponibilitat.

Lloc

A centres i institucions interessades. Per les reunions caldrà disposar d’una sala amb cadires (sense taules). S’evitaran elements disruptius durant l’horari de la sessió (ex. telèfon que s’hagi d’atendre, espai de pas de persones que no participin de l’activitat, etc.)

En els darrers 10 anys el BES ha desplegat els seus grups d’acompanyament a la criança en diferents escoles i instituts, per exemple en les escoles El Martinet de Ripollet i Els Encants de Barcelona, en plans comunitaris al Bages i a l’Hospitalet de Llobregat, i en més de mig miler de tallers per a pares i mares en centres d’educació infantil, primària i secundària de la xarxa de l’IMEB i altres municipis de l’àrea metropolitana.

Som coneixedors dels grans beneficis que a les famílies els aporta participar en grups composats conjuntament per pares, mares i fills/es. Per això també hem desenvolupat i validat (amb el suport de l’ERIFE: Equip de Recerca en Infància, Família i Educació de la UAB) el Programa Aprenem Plegats® amb més de 5 edicions consolidades.

Des de l’experiència del BES, i amb els coneixements dels membres més veterans de l’equip, que s’han dedicat des dels anys 80 a treballar amb famílies soles i amb grups de famílies, hem pogut formar també a d’altres professionals per a la conducció i dinamització de grups de famílies, i per a la millora de les relacions entre centres educatius i famílies. Són exemples d’això les activitats formatives realitzades a través de la Diputació de Barcelona, del CEESC i l’APEFAC, en equips de Serveis Socials, i en un llarg llistat de centres educatius i sòcio-educatius.

Aprenem Plegats®

El Programa Aprenem Plegats® ofereix un enriquidor espai conjunt entre pares i fills que afavoreix les relacions i la comunicació familiars, la revisió d’hàbits i dinàmiques, i la posada en valor de la identitat familiar, a través del joc i activitats compartides amb els nostres fills i filles i amb altres famílies.

Fonamentació

El programa Aprenem Plegats® s’inicià el curs 2012-2013, arran de l’encàrrec que l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va fer al BES per crear i implementar un programa d’atenció a les famílies per a la Xarxa 0-6 de Sant Just Desvern, amb la intenció de generar serveis de suport a la criança i l’educació de les ciutadanes i els ciutadans més petits. En el marc d’aquesta xarxa municipal sorgeix la necessitat d’atendre també famílies amb fills i filles més grans. D’aquesta manera es dissenya el Programa Aprenem Plegats 12-16, dirigit a mares i pares amb fills i filles adolescents. També es planifica un grup, l’Aprenem Plegats 6-12, per a famílies amb fills i filles més petits.

Aquest programa té els seus fonaments en els grups multifamiliars (GMF) provinents de l’àmbit de la salut mental i dels espais familiars (EF) vinculats a l’àmbit socioeducatiu. El programa compta amb evidències, recollides en les diverses edicions del programa i en les recerques fetes conjuntament amb l’ERIFE (Equip de Recerca sobre Infància, Família i Educació de la UAB), que aquests grups de vivència i reflexió compartida generen un espai de suport i cura entre les persones participants a través de l’escolta i el diàleg.

En el context familiar i al llarg de les etapes vitals, tant pares com fills, es troben en circumstàncies que els generen desconcert. Els grups d’acompanyament a famílies són dispositius que ofereixen orientació sociopsicoeducativa en el context familiar per tal de facilitar la convivència i l’empoderament en les relacions i els rols desenvolupats en el si del grup familiar.

El fet de disposar de moments de vivència conjunta facilita la comunicació entre pares, mares i fills/es, ja que permet crear espais amb les distàncies adequades per comprendre i transformar alguns comportaments i dinàmiques establertes a través de la proposta d’activitats conjuntes entre adults-infants, adults-adults i infants-infants.

 • Compartir amb altres famílies (adults, infants i adolescents) l’experiència de créixer i d’acompanyar en la criança,
 • Promoure la vivència serena les relacions familiars, permetent viure els rols parentals i filials amb sentiment de competència,
 • Facilitar un espai de cura, reflexió i diàleg a través de la comunicació creativa,
 • Desenvolupar habilitats i recursos per gestionar les emocions i la comunicació,
 • Potenciar la vinculació i la implicació de les famílies en el procés educatiu i la pertinença a la comunitat.
 • Estils educatius, dinàmiques i fenòmens dels grups familiars,
 • Les emocions, els sentiments, i els afectes en la criança,
 • Gestió de les expectatives, preocupacions, angoixes i frustracions en el si del grup familiar,
 • Normes, límits i fronteres en l’educació familiar,
 • Canvis en els fills i filles, canvis en els pares,
 • Les por dels pares i les pors dels fills,
 •  La mirada sobre la pròpia família,
 • Els ponts entre la família i la comunitat.

Metodologia

L’activitat tindrà un abordatge experiencial participatiu, interactiu, i dinàmic en el que seran acollits els diferents plantejaments familiars. S’analitzaran i revisaran situacions presentades per les persones participants, oferint-ne una anàlisi i orientació col·lectives, i acompanyant els processos que sorgeixin en les sessions. En cada sessió es combinaran agrupacions d’infants i adults per separat o junts en funció dels objectius i continguts a treballar.

L’activitat estarà orientada tant a l’anàlisi de les situacions concretes que la vivència paterno-filial genera, com a l’anàlisi global del funcionament del grup familiar en el si del seu desenvolupament. L’escolta i l’orientació, ajudaran als i les participants en l’anàlisi i reflexió sobre les seves accions, mirades i vivències en el si del context familiar.

Institucions que ens han fet confiança