grups de supervisió professional

La supervisió de professionals és la revisió regular de què li passa a l’equip humà en el desenvolupament de les seves funcions. Parteix d’una orientació sistèmica i relacional i el seu principal objectiu és el coneixement, l’anàlisi i la transformació de les relacions entre els actors implicats per al creixement personal de les persones que hi participen.

De la mateixa manera, s’inclou la revisió i l’anàlisi de com hi incideix el desenvolupament històric, l’estructura i el funcionament de la institució en què estan inserides per a la prevenció de riscos laborals.

Creixement individual i professional

Aquest recurs de desenvolupament professional genera condicions de salut laboral i de renovació durant l’exercici professional. La comprensió dels fenòmens grupals, el desenvolupament de relacions laborals positives i de treball en equip, la reflexió sobre qui soc com a persona, la integració entre identitat personal i identitat professional i l’observació de com em desenvolupo en la pluralitat de les relacions, són indicadors de creixement personal, individual i professional, resultat de la supervisió de professionals.

Com millorar les relacions laborals

Els dispositius de supervisió de professionals construeixen coneixement i cultura institucional, transformen les relacions laborals, considerant tant les que s’estableixen entre el mateix grup de professionals, amb les persones usuàries o entre departaments i ofereixen recursos, tècniques i habilitats per al desenvolupament professional, permetent als i les professionals realitzar el seu treball amb eficàcia i benestar, ajudant-los a mantenir la professionalització i a consolidar la identitat professional.

Com prevenir riscos psicosocials a la feina

Les professions que es dediquen a acompanyar persones són especialment vulnerables a riscos psicosocials com l’estrès laboral o ansietat a la feina que fan especialment recomanable el desplegament de dispositius grupals de cura i prevenció de riscos laborals per ajudar els professionals i equips professionals a manejar i superar les dificultats de la tasca.

Grup de supervisió de professionals

La supervisió de professionals és un espai especialitzat de suport als professionals basat a examinar la pràctica professional des de les preocupacions externes més àmplies de l’organització, fins als nivells d’experiència més interns i profunds que ha donat evidència del seu valor a l’hora d’estimular el desenvolupament professional i afavorir el creixement personal, millorant l’efectivitat dels equips en els que es treballa i prevenint els riscos laborals associats al lloc de treball.