Acompanyament individual

Acompanyament individual a infants, adolescents, joves, adults, parelles i famílies

La vida és una aventura amb moments i situacions ben diverses, amb moments de gaudi i moments de desorientació. Durant totes les etapes de la vida, durant el desenvolupament de la persona, en moments de canvi i de crisi, pot ser d’ajuda comptar amb una mirada, un suport i un acompanyament professional.

Des del BES oferim acompanyament individual i orientació psicosocioeducativa per tal de facilitar la convivència i l’apoderament de les persones i les seves relacions. També atenem a les parelles i a les famílies com a unitats de convivència, i en l’acompanyament a menors també contemplem la col·laboració amb els centres educatius quan es considera necessari.

Des d’una mirada integral de la persona recorrem a diferents abordatges, estratègies i eines provinents de camps tant diversos com:

la intervenció socioeducativa,

la psicoteràpia psicoanalítica,

la teràpia sistèmica,

les constel·lacions familiars,

la caixa de sorra,

el joc terapèutic,

el massatge,

la integració cos-ment.

Algunes de les situacions que motiven a les persones a recórrer a aquest acompanyament individual o familiar, són:

Creixement personal i gestió emocional,

Relacions socials i comunicació entre persones,

Relacions de parella,

Criança, maternitat i paternitat,

Orientació psicoeducativa i escolar,

Situacions de crisi vital: separació, malaltia, dol.

La sessió inicial s’enfoca a escoltar a la persona/família, gestionar les expectatives, i identificar el motiu pel qual es demana un acompanyament professional. Identifiquem així, possibilitats d’acompanyament, assessorament i teràpia. Aquesta primera conversa permet acordar el marc en el qual es farà l’acompanyament.  Segons el que s’acordi en aquesta sessió inicial, se seguirà amb sessions d’assessorament i orientació, de suport psicològic o psicoteràpia.