Supervisió de directives

La trajectòria col·lectiva i individual de l’equip BES en el treball de supervisió de directives i les seves organitzacions està cristal·litzant en un model de consultoria de les organitzacions particular que es modula en recursos de supervisió i de formació de directives integrant perspectives de la teràpia i la pedagogia sistèmiques, el grupanàlisi, la PNL i la Gestalt.

La integració de les experiències compartides ens està permetent identificar aspectes comuns clau per al lideratge, la gestió d’equips i el funcionament eficaç de l’organització des de la cura en el tracte, la comunicació i les relacions interpersonals.

Habilitat directives com la gestió dels límits, el maneig de les ansietats de l’organització en els diferents nivells operatius, la competència en les relacions interpersonals i intergrupals en la gestió d’equips, així com la capacitat per mobilitzar l’autoritat necessària per al lideratge tant en situacions de conflicte com de cooperació, formen part del nostre programa de formació per a directives.

Lideratge i habilitats dels directius

La formació de directives fa especial èmfasi en l’entrenament de les habilitats directives clau en l’afrontament dels reptes de gestió del procés de canvi i resolució de conflictes.

L’experiència reflexiva en autoritat, poder i lideratge aporta claredat sobre les fonts de les quals deriva l’autoritat, fent parar atenció en la importància de la ratificació des de baix, des de dalt i des de dins per al lideratge de canvis adaptatius a través de processos d’innovació i recerca-acció a la institució, quan es transformen les circumstàncies socials o institucionals.

Supervisió de professionals amb càrrecs directius

L’objectiu principal de la supervisió de professionals amb càrrecs directius és la millora de les seves habilitats directives i la millora de l’efectivitat dels equips en què treballen a través de l’associació entre el lideratge i la gestió d’equips amb la cura i la prevenció dels riscos psicosocials associats al lloc de treball i la institució.

Es tracta de construir coneixement i cultura institucional, oferint recursos i habilitats directives per afavorir el desplegament de processos de desenvolupament i de canvi, l’assoliment d’objectius i la generació d’una saludable cultura de confiança, benestar i eficàcia organitzacional.

Programa de formació per a professionals amb càrrecs directius

El programa de formació per a directives inclou continguts com l’enfortiment de la gestió dels límits i maneig de les relacions intergrupals, sense oblidar la importància de l’autoconeixement, necessari per gestionar de forma sana els límits entre el propi món intern i la realitat externa.

L’anàlisi dels conflictes institucionals bàsics, amb una comprensió dels fenòmens grupals i institucionals que permet reformular les dificultats. També s’hi inclouen propostes d’intel·ligència emocional i comunicació assertiva per a les relacions interpersonals que ajudin a establir dinàmiques saludables i benestar emocional als equips.

Persones destinatàries

Participació amb caràcter individual de professionals provinents  de centres públics i privats de la xarxa educativa, de la xarxa de benestar social i de la xarxa sanitària que exerceixen actualment funcions directives d’equips de treball d’atenció directa.

Calendari 2023/2024

Un dijous mensual de 9:30 a 11:30, els dies 26 octubre, 23 de novembre i 14 de desembre de 2023; 11 de gener, 8 de febrer, 14 de març, 11 abril, 9 de maig i 13 juny de 2024.

Equip facilitador

Sílvia Blanch i Arnau Careta.

Lloc

A l’espai BES, carrer Sardenya 229, 2n 4a. Proper a les parades de metro de Sagrada Família i Monumental.

L’aportació a la supervisió es pot realitzar en un únic pagament (300€) o en tres moments: reserva (60€ d’inscripció), primer pagament (120€ a l’octubre) i segon pagament (120€ al febrer). Inscripcions obertes fins la sessió de 15 de desembre.

Tant el dispositiu de Supervisió com el Programa de formació per a professionals amb càrrecs directius es poden realitzar a les dependències dels centres i institucions interessades.

Contemplem la possibilitat d’ajustar freqüència i durada de les sessions de supervisió, així com d’adaptar el nostre programa de formació, en funció de les necessitats de l’equip.

Treballem en equip de 2 persones, de composició variable i ajustada a les necessitats de cada institució.

Si necessites orientacions o més informació, escriu-nos a info@espaibes.cat

Barcelona Espai de Supervisió neix l’any 2005, precisament per ajudar un conjunt de professionals d’escola bressol i espais familiars supervisant la seva tasca en relació als infants i les seves famílies. Aquesta necessitat social ens ha portat a treballar amb més de 70 grups i més de 1.000 professionals, desplegant primer els grups de supervisió professional, la supervisió d’equips després i, en els darrers anys, la supervisió de professionals amb funcions directives.

Des de la Diputació de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials, fins més de 20 ajuntaments i més de 50 empreses, fundacions i associacions, professionals i entitats, tant públiques com privades, ens han fet confiança per acompanyar-los en la cura dels seus processos interns en els àmbits de l’educació i el treball socio-comunitari, el benestar social i la salut.

Coneixedors dels grans beneficis que els espais grupals de supervisió professional i d’equip aporten tant a professionals com a institucions, des del BES treballem també per a difondre aquesta pràctica professional, alhora que recollim evidències que la sustenten.

Testimonial d’anteriors edicions de la Supervisió de directives

«És un espai per compartir amb diferents mirades de cadascuna de nosaltres que en formem part. Compartir emocions, angoixes, preocupacions, diferents situacions del dia a dia de la direcció del centre. Mirar-ho des d’un altre lloc… Però sobretot mirar-nos a nosaltres mateixes. Què fa que em senti així? Què és meu i què és de l’altre? Quina oportunitat m’ofereix aquesta situació».

«És un espai de confiança en mi mateixa i en les persones que m’envolten. Estic aprenent a rebre. Estic adquirint més seguretat. Estic descobrint altres persones i altres experiències, i prenc consciència de la importància de cuidar-me. Veig que cal continuar aprenent cada dia».

«Perquè la figura de direcció és una figura de suport a les persones de l’equip, però sovint aquesta direcció té pocs espais on ser receptora d’aquest suport. A les directores i directors ens cal pensar i repensar la nostra tasca professional i els nostres encàrrecs, i fer-ho amb persones amb encàrrecs similars ens ajuda a obrir la mirada, veure altres coses, fins i tot trobar altres mirades. A les directives ens calen espais personals de cura. Ens hem de cuidar per poder cuidar, i compartir “dóna gustet”».

«És un espai de treball personal alhora que compartit amb altres que t’ajuda a conèixer-te i a reflexionar sobre tu mateix i sobre la pròpia pràctica professional. Aquest és un aspecte necessàri per realitzar la nostra feina en condicions. Amb ell puc augmentar el meu coneixement personal, puc compartir reflexions, i és un espai d’escolta».

«És un espai de cura per un mateix on comparteixes situacions de vida i professionals. És un espai de retroalimentació. És un “massatge” que em concedeixo».

«És un espai facilitador de confiança on pots ser tu mateix i on et revises sense pressions. El més important és la cura com a l’aprenentatge vital i la possibilitat que tinc d’empoderar-me».

«Recomanaria la supervisió a qualsevol directiu perquè és un espai de cura. Quan tu cuides tu també t’has de cuidar. La supervisió em permet reflexionar, agafar distància, quedar-me amb allò que és important i treballar les meves inseguretats».

«Tinc la sensació d’estar acompanyada. És un espai que em dóna força per poder reflexionar sobre la meva feina. Em permet treballar els meus sentiments, les meves inseguretats, i tot això compartir-ho en un ambient de confiança».

Entitats i institucions que ens han fet confiança