Pla de Formació en Supervisió Professional

La supervisió professional s’erigeix ​​com a recurs bàsic essencial per a la cura, la provenció i la prevenció de riscos laborals en els contextos professionals en els que es treballa amb persones. Els beneficis i les seves evidències fonamenten i argumenten el valor de la supervisió com a dispositiu de cura en els equips i les institucions que treballen i tenen cura de persones.

Aquesta formació es fonamenta en el model de la pràctica de supervisió desenvolupat durant més de deu anys d’experiència de Barcelona Espai de Supervisió (BES) en els àmbits social, de la salut i de l’educació.

Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

INTRODUCCIÓ A LA SUPERVISIÓ PROFESSIONAL

Presencial (20 hores)

En línia (20 hores)

FORMACIÓ BES EN SUPERVISIÓ PROFESSIONAL

Presencial (180 hores)

Amb la col·laboració de