Taller de constel·lacions

Les constel·lacions familiars estan relacionades amb la disposició a posar ordre en els vincles. Son les lleis naturals, familiars, socials i espirituals les que regeixen els grups humans. Bert Helinger aporta la idea de que l’amor en les relacions pot fluir quan es respecta l’ordre, un ordre que dóna dignitat, reconeixement i respecte a cadascuna de les persones implicades en la relació.

Aquest conjunt de lleis naturals, familiars, socials i espirituals que regeixen el funcionament dels nuclis humans és el que Bert Hellinger anomena els ordres de l’amor. La transgressió dels ordres de l’amor en les interaccions humanes pot ser l’origen dels conflictes i les discordances internes que poden arribar a manifestar-se com patologies individuals, familiars, grupals o socials.

Objectiu: comprendre la situació relacional, posar-hi pau i sentir-nos millor en reconfortats. Si vols posar comprensió i ordre en les teves relacions, passades i presents, tens en les constel·lacions familiars una eina que, ben segur, et serà de molta utilitat,  t’aportarà benestar personal i n’obtindràs beneficis en la relació amb la família, la parella, l’entorn social i laboral.

Metodologia: partim de l’origen, del grup en el que s’han generat les relacions, ja sigui a la família o a la institució. Les sessions promouen la comprensió sobre la situació relacional, posen pau i ens posen en situació de fer-nos sentir reconfortats amb el què hi ha. Les estratègies tenen a veure amb la descripció de fets, la presa de consciència de la situació posada a revisió i el respecte de l’ordre que ens inspira el coneixement i la força de la natura. Les sessions es poden desenvolupar de manera individual, utilitzant representants simbòlics, i de forma grupal on intervenen els components del grup com a representants de les persones que configuren la teva situació relacional.

Dediquem un temps per reflexionar sobre la nostra identitat com a gais.  Experimentar les relacions amb nosaltres, entre nosaltres i amb les persones del nostre entorn. Constel·lar, endreçar el nostre sistema de relacions. Veure i viure el que hi ha, el que desitgem… sentir-nos amb el que tenim.

Calendari: dissabtes al matí  de 10:00 a 14:00 (trimestral). Inscripcions aquí.