SUPERVISIÓ D’EQUIPS PROFESSIONALS PER A INSTITUCIONS

La finalitat de la supervisió en grup de professionals és el d’ajudar-los a superar les dificultats derivades de l’atenció directa, amb la triple finalitat de millorar la pràctica professional individual i la cura en el seu exercici, millorar l’efectivitat dels equips de professionals on treballa i prevenir els riscos psicosocials associats a aquesta pràctica professional.

Al BES treballem des de les especificitats sanitària, educativa i social, i les particularitats del posicionament dels professionals i les característiques del material que porten, derivats de les seves intervencions, les persones que configuren els grups.

Equips de treball que desenvolupen la seva tasca professional en la mateixa organització. El número de persones anirà en funció de la configuració de l’equip.

Es considera important pactar a l’inici de la supervisió els criteris d’inclusió dels i les professionals participants.

 • Optimitzar la pràctica professional individual
 • Millorar l’efectivitat dels equips en els que es treballa
 • Prevenir els riscos psicosocials associats a la pràctica professional
 • Integrar pràctiques de supervisió professional

Aquest espai vol crear coneixement i alhora oferir eines pràctiques als participants per a la reflexió, la conducció i la gestió de les dinàmiques de grup. Té un abordatge participatiu, interactiu, experiencial i dinàmic.

En cada sessió s’analitzen situacions pràctiques presentades per les persones participants, a partir de la conversa flotant. La metodologia combina l’aportació teòrica dels formadors/supervisors sobre les temàtiques que apareguin amb la reflexió en grup i subgrups des d’una perspectiva sistèmica i holística, emprant eines i dinàmiques ajustades a les necessitats del grup.

 • Dinàmiques i fenòmens grupals
 • Diferents perspectives en l’abordatge dels grups
 • La família com a grup humà
 • Les institucions com a grups humans
 • Tècniques d’intervenció en contextos grupals
 • Anàlisi i resolució de conflictes
 • Aquells continguts específics que emergeixin durant el procés de supervisió

Calendari a establir en funció de la disponibilitat de les parts, es recomana una mínima freqüència mensual.

Possibilitat d’ajustar freqüència i durada de les sessions, així com altres elements de l’enquadrament, en funció de les necessitats de l’equip.

Lloc

Al BES o a les dependències dels centres i institucions interessades. Per a les reunions caldrà disposar d’una sala amb cadires (sense taules). S’evitaran elements disruptius durant l’horari de la sessió (ex. telèfon que s’hagi d’atendre, espai de pas de persones que no participin de la supervisió, etc.).

Equip facilitador

L’equip BES treballem en tàndem de 2 persones, de composició variable i ajustada a les necessitats de cada institució.