Yiya Díaz del Bo

Creadora del mètode Cost-Art i professora de piano. Funda i dirigeix durant 25 anys l’Escola de Treballs Corporals i Artístics de Barcelona. Crea, per al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el programa d’Educació Corporal per als conservatoris. El seu treball abasta diferents aspectes de la pedagogia musical com la iniciació al piano per infants i adults o el reciclatge per a pianistes professionals; destacant la seva dedicació a “l’Entrenament Psicofísic per artistes”: Mètode Cos-Art per a l’expressió artística d’especialitat i de músics. Investiga sobre Tècnica Consciència Corporal. Realitza cursos de postgrau sobre el Mètode Cos-Art. Participa en cursos i congressos nacionals i internacionals. Col·labora en llibres i publicacions especialitzades.