Sílvia Blanch Gelabert

Professora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Dra. en Psicologia de l’Educació. Llicenciada en Psicologia Clínica.
Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Orientadora familiar. Treball amb infants i joves amb dificultats psicosocioeducatives. Supervisora d’equips professionals. Cocordinadora de l’Equip de Recerca sobre Infància, Família i Educació (ERIFE); Integrant del grup d’Educació Infantil de l’ICE i de l’Equip SINTE, tots ells de la UAB. Formació de Formadors en petita infància, família, treball en Xarxa i Projectes de Compromís educatiu (ApS). @silblagel

Contacte: silvia.blanch@espaibes.cat