Arnau Careta Plans

Diplomat en Educació Social i Llicenciat en Psicopedagogia. Postgrau en Educació Sistèmica i Multidimensional. Màster en Anàlisi Modern (en formació). Educador en Temps Lliure. Supervisor i formador d’equips i professionals dels àmbits educatiu i social. Orientador familiar i dinamitzador d’activitats adreçades a famílies. Treball amb infants i joves amb dificultats psicosocioeducatives. Professor associat del Departament de psicologia bàsica, evolutiva i de l’educació a la UAB. Membre de l’ERIFE (Equip de Recerca sobre Infància, Família i Educació de la UAB), i tècnic de suport a la recerca a la UAB. Membre de l’Equip ICE d’Educació Infantil de la UAB. Membre del comitè científic del congrés internacional 2.020 de la GASI (Group Analytic Society International).

Contacte: arnau.careta@espaibes.cat