Recursos creatius per a l’acompanyament

Des de diferents enfocaments antropològics, filosòfics i terapèutics, es destaca el paper primordial que tenen els rituals i els objectes en la vida psíquica i social de les persones. La possibilitat de generar una cosa nova per a la persona o el grup es pot propiciar a través d’objectes amb càrrega metafòrica que condueix les persones des de la percepció simbòlica a noves construccions de la realitat.

En aquest taller teòric-pràctic presentarem recursos creatius com la taula d’objectes, els rituals de centrament, musicoteràpia i regulació emocional, entre d’altres, que manegem al BES amb la intenció de mediar entre qui acompanya i qui és acompanyat, alhora que fan de pont entre una lectura saturada de la realitat i el descobriment de relats inèdits.

recursos creatius

L’enquadrament creat per a les sessions de treball genera un camp d’exploració segur i protector, lliure de constrenyiments i judicis. Aquest marc i l’externalització aconseguida a través del recurs a la creativitat permeten l’accés al món simbòlic interior, plasmant el jo profund, sense sentir-se fos en les pròpies vivències.

Objectius

Conèixer i compartir experiències personals en grup.

Adquirir recursos per l’acompanyament a través de recursos creatius.

Adquirir habilitats i experiències en l’acompanyament des de diferents enfocaments.

Incorporar el rol i funcions del facilitador en l’acompanyament a través de recursos creatius.

Diferenciar entre treball psico-educatiu i psico-terapèutic.

Metodologia

La metodologia parteix d’un abordatge participatiu, interactiu, experiencial i dinàmic. Es combina l’exposició sobre els marcs de referència del programa amb tallers que permeten explorar el potencial dels diferents recursos creatius i faciliten la transferència de les tècniques i habilitats treballades.

Ser acompanyat i acompanyar. Aquest taller està dissenyat perquè les persones participants puguin experienciar vivències del propi trajectòria personal mitjançant dispositius creatius de tal manera que se’ls puguin apropiar en tant que recursos propis per acompanyar persones en la seva activitat professional.

Divendres 4 de març, de 17:30 a 21:30. Present: els objectes i la psicoanàlisi, la Caixa de Sorra i les Cartes del BES.

Dissabte 5 de març, de 10:00 a 14:00. Passat: els objectes i la sistèmica, els Objectes Heretats i el Pot de la Vida. La ritualització.

Dissabte 5 de març, de 16:00 a 20:00. Futur: els objectes i la narrativa, l’Escultura Familiar, els Ordres de l’Ajuda.

Diumenge 6 de març, de 10:00 a 14:00. L’aquí i l’ara: els objectes i la Gestalt, la Caixa d’Eines. La teoria polivagal de regulació emocional. Música i respiració.

Equip formador: Arnau Careta, Mateu Ubach i Raül Martínez.

Aportació de 300€ en dos pagaments: reserva de plaça (100€) i segon pagament (200€).

Les places són limitades i per ordre d’inscripció. Data límit d’inscripció: 28 de febrer.