MOVIMENT AUTÈNTIC. tercera temporada

Relació entre l’inconscient i el conscient del cos

El Moviment Autèntic (MA) és un treball corporal lliure, on poder explorar les nostres imatges internes, les nostres sensacions sense judici. És una eina d’autoconeixement profund que ens permet connectar amb la nostra presencia: clara i obscura, plena de bellesa.

En la seva pràctica ens relacionem amb el vuit i en l’entrega a el desconegut.

Amb els ulls tancats dirigim l’atenció al nostre interior: esperes, escoltes i et mous seguint els teus propis impulsos en presència d’un testimoni que està en quietud. Observant les nostres projeccions i creant espai entre el nostre Ego i l’altre, sense judici.

A mesura que entres en aquest treball, obres l’oportunitat de transformar la consciència del teu cos, d’explorar la relació de tu amb el món i de sentir l’experiència del teu esser.

Un dimecres quinzenal de 18:00 a 21:00:

22 de setembre,

6 i 20 d’octubre,

3 i 17 de novembre,

1 de desembre de 2021;

12 i 26 de gener,

9 i 23 de febrer,

9 i 23 de març,

6 i 20 d’abril,

4 i 18 de maig,

1, 15 i 29 de juny de 2022.

La inscripció al grup de Moviment es pot realitzar per sessions puntuals (22€) o en paquets de sis sessions (100€). Places limitades.

El Xavier Gimeno i la Teresa Escobedo, facilitadors de les sessions del BES, han tingut l’oportunitat de compartir l’aprenentatge del MA amb la mestra Betina Waissman i l’Andrés Waksman. Des d’aquest punt us oferim un espai de llibertat, confiança i entrega, necessaris per poder gaudir i dur a terme aquesta pràctica.

Amb la col·laboració de