CERCLE MENSUAL DE MOVIMENT AUTÈNTIC AL BES. CINQUENA TEMPORADA

Relació entre l’inconscient i el conscient del cos

El Moviment Autèntic (MA) és un treball corporal lliure, on poder explorar les nostres imatges internes, les nostres sensacions sense judici. És una eina d’autoconeixement profund que ens permet connectar amb la nostra presencia: clara i obscura, plena de bellesa.

En la seva pràctica ens relacionem amb el vuit i en l’entrega a el desconegut.

Amb els ulls tancats dirigim l’atenció al nostre interior: esperes, escoltes i et mous seguint els teus propis impulsos en presència d’un testimoni que està en quietud. Observant les nostres projeccions i creant espai entre el nostre Ego i l’altre, sense judici.

A mesura que entres en aquest treball, obres l’oportunitat de transformar la consciència del teu cos, d’explorar la relació de tu amb el món i de sentir l’experiència del teu esser.

Un dijous al mes de 18:00 a 20:30, els següents dies:

  • 25 gener
  • 29 febrer
  • 21 març
  • 25 abril
  • 30 maig
  • 27 juny
sessions individuals: concertar cita
sessions grupals: dijous mensual de 18h a 20:30h
  • Sessió única 30€
  • Sessió per dues persones 55€

El Xavier Gimeno i la Teresa Escobedo, facilitadors de les sessions del BES, han tingut l’oportunitat de compartir l’aprenentatge del MA amb la mestra Betina Waissman i l’Andrés Waksman. Des d’aquest punt us oferim un espai de llibertat, confiança i entrega, necessaris per poder gaudir i dur a terme aquesta pràctica.

Amb la col·laboració de