INTRODUCCIÓ A LA SUPERVISIÓ PROFESSIONAL- EN LÍNIA

La supervisió professional s’erigeix ​​com a recurs bàsic essencial per a la cura, la provenció i la prevenció de riscos laborals en els contextos professionals en els que es treballa amb persones. Els beneficis i les seves evidències fonamenten i argumenten el valor de la supervisió com a dispositiu de cura en els equips i les institucions que treballen i tenen cura de persones.

Aquesta formació es fonamenta en el model de la pràctica de supervisió desenvolupat durant més de deu anys d’experiència de Barcelona Espai de Supervisió (BES) en els àmbits social, de la salut i de l’educació.

Sessions en línia a través de la Plataforma Zoom | inici el 8 de març

Professionals dels àmbits educatiu, sanitari i social que estiguin interessats/ades en la supervisió professional.

Càrrecs de direcció-coordinació, lideratge i gestió d’equips humans.

Formadors d’equips i professionals.

 • Generar un espai virtual de cura on fomentar el benestar i la salut dels professionals.
 • Conèixer el procés de supervisió professional en contextos en què es treballa amb persones.
 • Iniciar-se a la pràctica de la supervisió en contextos grupals de cura.
 • Incorporar tècniques i recursos per al treball en grup.
 • Reflexionar en profunditat sobre la pròpia intervenció professional, els rols i les tasques de l’equip.

La supervisió professional.

 • Objectius explícits i implícits de la supervisió professional
 • Beneficis de la supervisió professional.
 • Els límits en la supervisió i de la supervisió.

El procés de supervisió professional. Teoria i pràctica.

 • L’enquadrament tècnic i humà de la supervisió.
 • La conducció, co-conducció i observació de grups de supervisió.
 • Les funcions del conductor en un espai grupal de supervisió.
 • Desenvolupament de tècniques i propostes grupals de supervisió.
 • Avaluació i recollida d’evidències.

Confecció i revisió de projectes i pràctiques de supervisió.

Aquest curs es desenvolupa per mòduls de forma sincrònica. Consta de 4 mòduls amb els continguts i materials corresponents que s’enviaran a les persones participants.

Els continguts es troben diferenciats en mòduls i exercicis associats permeten anar integrant la pràctica professional de la supervisió d’equips, de la gestió, el lideratge i l’acompanyament des de la cura.

S’ofereixen eines pràctiques als participants per a la supervisió, la conducció i la gestió d’equips professionals i grups.

La metodologia combinarà les exposicions dels formadors sobre els continguts del programa amb la reflexió en grup i subgrups; també s’analitzaran situacions pràctiques presentades per les persones participants o pels formadors.

4 MÒDULS (20 hores)

Mòdul 1

La supervisió de professionals.

La pràctica de la supervisió de professionals.

Mòdul 2

Enquadrament tècnic de la supervisió: condicions i marcs.

Aportació de la supervisió professional a les Institucions.

Mòdul 3

La conducció de grups de supervisió. Agents de la conducció.

Moments de la supervisió.

Avaluació i recollida de proves.

Mòdul 4

Catàleg de possibles recursos. Com i quan utilitzar-los.

Sessions quinzenals, en divendres de 17:30 a 20:30, els següents dies:
 • 8 març
 • 22 març
 • 5 d’abril
 • 19 d’abril 
 • 3 de maig 

S’efectuarà a través del seguiment continuat, tutories i participació a les sessions grupals.

En acabar el curs des del BES – Barcelona Espai de Supervisió – s’expedirà un diploma de participació. Els criteris per optar a l’acreditació seran:

 • Assistència al 80% de les trobades en línia.
 • Realització de treball final de síntesi.

Formació a càrrec de membres de l’equip BES.

Amb la col·laboració de