MATERIALS DE TREBALL AMB GRUPS (5)

MATERIALS DE TREBALL AMB GRUPS (5)

Article: ¿Qué hace el equipo educativo de un centro de Educación Infantil cuando decide supervisar su trabajo para la mejora de la atención educativa?

En el nostre context social no és popular reflexionar sobre la nostra pràctica: la humilitat necessària per acceptar les crítiques, la laboriositat que implica revisar el nostre procedir o el coratge d’assumir la incertesa no congenien amb els lemes dels nostres dies, quan sembla que una frase enginyosa, enarborada com a lema, ens conduirà a un futur d’èxit. Potser per això, els espais de supervisió professional són una pràctica poc freqüent aquí i ara, encara que els equips i institucions amb què treballem des del BES acostumin mantenir l’activitat de supervisió diversos anys. A la supervisió no s’hi entra amb un diagnòstic, tampoc se surt d’ella amb l’alta mèdica. La supervisió que aquí es presenta fa referència a l’adequada i saludable provisió d’acompanyament extern per part dels professionals, equips i institucions.

Resum de l’article:

L’equip és l’encarregat d’afavorir el bon funcionament del centre o servei educatiu. És qui panifica i organitza l’ambient educatiu, facilitant i promovent vincles i relacions entre adults i infants. Així com entre aquests i el seu entorn. La comprensió del treball en equip, la reflexió sobre qui soc com a persona i l’observació de com em manejo en la pluralitat de les relacions són aspectes que es plantegen en el desenvolupament de les funcions dels equips educatius que atenen la primera infància i, per tant, temes oportuns per reflexionar en grup amb l’acompanyament que es necessiti per a la supervisió. Tot i així, no estem massa acostumades a supervisar la nostra pràctica professional. Malauradament, els dispositius de supervisió professional i d’equip no estan generalitzats en la cultura de les institucions educatives.

El trabajo en equipo es el que garantiza la coherencia educativa del centro, y de todos sus miembros, tanto en cuanto al trato con los niños, como la relación con las familias, las propuestas educativas, y, en definitiva, la organización y el funcionamiento global del centro. Sin embargo, que un conjunto de personas se convierta en un equipo pide tiempo y dedicación conjunta.

Us compartim el text publicat a la revista Cuadernos de Pedagogía, el podreu llegir clicant en la referència: Careta, A. Gimeno, X. i Peris, P. (2020) ¿Qué hace el equipo educativo de un centro de Educación Infantil cuando
decide supervisar su trabajo para la mejora de la atención educativa? Cuadernos de Pedagogía.
Esperem que us resulti una motivadora lectura d’estiu.

Gràcies.

Comments

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *