Neus Ballesteros Ventura

Llicenciada en Belles Arts (UB) i Llicenciada en Pedagogia (UAB). Professora associada per al Departament de Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Integrant del Grup d’Especial Interès ‘Les pèrdues, la mort i el dol en el context educatiu’ de la Facultat d’Educació URLl-​Blanquerna. Col.laboradora a ALBERA (albera.coop) mobiliari i equipaments per a la infància. Coautora de materials didàctics per PRISMA. Formadora de formadors i de professionals de l’àmbit social i sanitari. Observadora i dinamitzadora en entorns de supervisió d’equips de professionals. Dinamitzadora d’activitats adreçades a professorat, infants i famílies a centres educatius i en entorns d’educació no formal. Directora del programa educatiu Art i Absència, a AVES (2010-2016).

Contacte: neus.ballesteros@espaibes.cat