Formació de Postgrau La Cura en l’Acompanyament

Formació de Postgrau La Cura en l’Acompanyament (segona edició)

L’experiència d’acompanyament que des del BES hem fet en els darrers anys a professionals dels àmbits de l’educació escolar, l’educació social, el benestar social, i l’atenció socio-sanitària, ens permet estructurar una oferta de formació sensible a les necessitats de desenvolupament en el lloc de treball que aquests col·lectius professionals ens han fet arribar.

En aquesta segona edició, la proposta formativa segueix centrada en tres grans eixos: tenir cura de les persones i el seu entorn proper, tenir cura dels equips i els seus hàbitats, i tenir cura dels centres i les relacions institucionals.

Persones destinatàries

Professionals -amb titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior o Universitat- de centres públics i privats de la xarxa educativa, de la xarxa de benestar social i de la xarxa sanitària: educadores infantils, mestres de primària, professorat de secundària i d’universitat, pedagogs i psicopedagogs, educadores socials, treballadores socials, treballadores familiars, psicòlegs, infermeres, auxiliars de geriatria, metges, etc.

Si vols participar en aquesta formació contacta amb nosaltres.

Motius per participar-hi

Al llarg de la vida les persones ens trobem amb diferents malestars d’origen majoritàriament psico-social i ètic, que generen tensions en un mateix i en les relacions familiars, d’amistats, laborals, o comunitàries; i siguem sincers, més sovint del que voldríem tenim dificultats per gestionar-les i per trobar recursos que ens ajudin a fer-ho.

La Formació de Postgrau La Cura en l’Acompanyament neix amb la finalitat d’acompanyar i generar recursos per als professionals que treballen amb persones, famílies i el teixit socio-comunitari cap a l’acció proactiva en la cerca del benestar comú, amb la intenció d’impulsar sinèrgies promotores de la qualitat de vida digna per a aquests professionals i les persones que atenen.

La Cultura de Cura és un model, una manera de mirar la vida quotidiana i a les relacions intra- i inter- personals i comunitàries, una filosofia i una acció de salut i curació transformadora, de prevenció de riscos i de promoció del desenvolupament individual i social. Aquesta mirada reconeix i promou en els individus, les famílies i les comunitats, els valors culturals i de les pràctiques relacionals i professionals per tal d’empoderar-los vers un desenvolupament saludable, restaurador, i de benestar social i psicològic al llarg de tota la vida en les nostres comunitats de pertinença; des d’un mateix, a la família, el territori, i el planeta.

Les persones, les comunitats i les institucions han de poder tenir una imatge positiva d’elles mateixes i de la cultura a la que pertanyen per poder créixer, actuar i relacionar-se en un entorn de salut coresponsable tant en allò individual com col·lectiu. Han d’haver rebut cura per poder donar cura.

Aquest marc de cura es centra en identificar i acompanyar, basant-se en factors de funcionalitat i salut, l’aflorament dels potencials de les persones, grups, comunitats o organitzacions, a partir dels factors d’oportunitat natural que emergeixen de manera espontània en el sí de les seves actuacions, amb la finalitat de procurar el benestar de tots els seus membres; enfortint aspectes com l’auto-concepte i l’autoestima, l’autocontrol, l’auto-acceptació i la resiliència.

Calendari 2018/2019 (clica sobre les dates i trobaràs més informació) 

Un divendres mensual de 18:00 a 21:00

19 d’octubre     25 de gener 5 d’abril
16 de novembre     15 de febrer  17 de maig
30 de novembre     15 de març 14 de juny

Programa (clica sobre els títols i trobaràs més informació) 

Àmbit de la Persona

19 octubre L’amor propi: tenir cura d’un mateix Montserrat Ferraro i Pere Peris
16 novembre Cuidar de la família amb el genograma Lídia Verger i Pere Peris
30 novembre Cuidar-nos en temps de canvis: pèrdues i dols Àngels Miret i Neus Ballesteros

Àmbit de l’Equip

25 gener L’equip que es cuida des de l’experiència grupanalítica Miquel Sunyer i Raül Martínez
15 febrer Entorn educatiu, entorn cuidat: espais i mobiliari Magda Solera i Neus Ballesteros
15 març Els objectes que ens envolten: materials que cuiden David Aparicio i Xavier Gimeno

Àmbit del Centre

5 abril Tenir cura de les relacions entre famílies i centres: més enllà dels vincles Anna Ramis i Sílvia Blanch
17 maig Hàbits de cura: rituals i cerimònies Xavier Gimeno i David Aparicio
14 juny Eines per cuidar-nos: les cartes del BES Ferran Salmurri i Arnau Careta

 

Modalitats d’inscripció

Les persones interessades us podeu inscriure fins al 8 d’octubre a la Formació La Cura en l’Acompanyament amb aquestes diferents modalitats. Les places són limitades i per ordre d’inscripció.

Modalitats Aportació

Assistència a totes les 9 sessions de formació

Carnet d’amic del BES

Acreditació amb Diploma (amb un 80% d’assistència)

500€

Assistència a 6 sessions de formació a escollir

Carnet d’amic del BES

Acreditació amb Diploma (amb un 80% d’assistència)

350€

Assistència a 3 sessions de formació a escollir

Carnet d’amic del BES

Acreditació amb Diploma (amb un 80% d’assistència)

200€

Assistència a 1 sessió de formació a escollir

Acreditació amb Diploma

70€

 

* Els pagaments per a 9 i 6 sessions es podràn fer fraccionats.

Passos a seguir per fer la vostra inscripció:

  1. Envieu a info@espaibes.cat una còpia del títol (Cicle Formatiu de Grau Superior o Universitat) que us dóna accés a la formació de postgrau. Rebreu un correu de confirmació per seguir el procés d’inscripció.
  2. Feu la comanda a través de l’aplicatiu del nostre web. Aquest aplicatiu us donarà un número de comanda com a referència per fer el pagament. Si teniu dificultats per fer la inscripció online, podeu consultar-nos al mateix correu.
  3. Un cop fet el pagament cal enviar una còpia del comprovant a: pagaments@espaibes.cat. La plaça no estarà confirmada fins que el pagament no hagi estat abonat al nostre compte.
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone