Grup Terapèutic

Cuidant-me, cuidant-nos. El Grup Terapèutic és un cercle de trobada i desenvolupament personal orientat des d’una actitud terapèutica, relacional, coŀlaborativa i dialògica. Oferim la possibilitat de construir un espai on poder viure una experiència grupal de cura d’un mateix i de cura a l’altre. Sabem que el grup constitueix un important espai per poder mirar-se, escoltar-se i reflexionar amb la presència incondicional d’altres éssers. També sabem que bona part del desenvolupament d’un ésser passa per necessitats que es donen en el marc de les seves relacions.

En aquest sentit, volem dissenyar i construir junts, en diàleg, un grup que pugui afavorir, orientar i satisfer en la mesura del possible, les necessitats essencials dels seus membres: la pertinença, el ser mirat de forma apreciativa i respectuosa, i poder donar-nos mútuament el do de la reflexió mútua a través del diàleg.

L’actitud. Com a terapeutes utilitzarem eminentment una actitud col·laborativa, i des d’aquesta perspectiva de vida i estructura relacional afavorirem que puguem crear totes juntes, des d’una ètica igualitària, com volem que sigui la nostra experiència individual i procés grupal. La consigna clau serà “volem construir un bosc, atenent a cada arbre.”

La pràctica. De manera col·laborativa anirem construint l’experiència de diàleg obert, i per això oferirem diverses pràctiques que puguin ser adients pel treball individual, en diades o grupal. La principal pràctica serà el diàleg col·laboratiu juntament amb el recurs de l’equip reflexiu.

El compromís. Farem tot el possible per fer que el grup esdevingui un espai de construcció personal, sincer, íntim, i en relació amb els altres. Com a terapeutes sabem el poder transformador del grup. Volem orientar-nos a treballar les necessitats essencials, per tant tot està enfocat a adaptar-se a les persones que participin. Sabem que és en el diàleg, col·laborant junts en el fluir de la conversa on es creen noves històries de recursos per la vida. Optem per un treball grupal que esdevingui una pràctica social i més enllà del grup.

Un dilluns quinzenal de 20:00 a 21:30 els dies:

4 i 18 d’octubre,

8 i 22 de novembre

i 13 de desembre de 2021.

10 i 24 de gener,

7 i 21 de febrer,

7 i 21 de març,

4 i 25 d’abril,

9 i 23 de maig,

13 i 27 de juny de 2022.

No és necessària experiència prèvia en grup de creixement personal o terapèutic. El grup estarà format per un mínim de 4 persones i un màxim de 16, més els dos psicoterapeutes facilitadors. Les places són limitades i per ordre d’inscripció.

Grup facilitat per Xavier Gimeno Soria i Raül Martínez Anglí.

L’aportació al grup es pot realitzar en un únic pagament (680€) o en tres moments: reserva (60€ d’inscripció), primer pagament (310€ a l’octubre) i segon pagament (310€ al febrer). Inscripcions obertes fins la sessió de 13 de desembre.

  1. Feu la comanda a través de l’aplicatiu del nostre web. Aquest aplicatiu us donarà un número de comanda com a referència per fer el pagament. Si teniu dificultats per fer la inscripció online, podeu consultar-nos a info@espaibes.cat.
  2. Un cop fet el pagament cal enviar una còpia del comprovant a: pagaments@espaibes.cat. La plaça no estarà confirmada fins que el pagament no hagi estat abonat al nostre compte.