Seminari per a la cura i autocura de professionals

En les professions on s’acompanya persones, la supervisió de professionals és especialment necessària per les característiques del material psicosocial que porten les persones amb qui treballen i resulta útil per preservar la salut tant dels professionals com de les persones a les què acompanyen. En un context de sobrecàrrega assistencial, on els recursos i procediments d’intervenció són sovint insuficients i inadequats, les condicions de treball d’aquests professionals comporten riscos per a la seva salut i, per extensió, per al desenvolupament satisfactori de la seva tasca.

Es fa evident doncs la necessitat de desenvolupar dispositius de cura que ajudin els equips professionals a manejar i superar les dificultats de l’atenció directa, millorant la seva pràctica professional tant individual com d’equip i prevenint els riscos psicosocials associats a aquest àmbit.

Des del BES oferim una proposta fonamentada i contrastada que es justifica a partir de les evidències anteriors i de les necessitats detectades durant els anys de formació i assessorament que venim desenvolupant, a través de converses amb els professionals que han participat en aquesta formació i les converses amb els seus caps. Aquesta detecció de necessitats s’ha fet també a través de l’anàlisi dels catàlegs de serveis a les persones, que reclama nivells de millora contínua en els àmbits del Benestar Social, la Salut i l’Educació.

Persones destinatàries

Fins a 20 professionals -que participen amb caràcter individual- de centres públics i privats de la xarxa educativa, de la xarxa de benestar social i de la xarxa sanitària que treballen actualment amb adults i/o infants i adults en entorns grupals.

L’aportació al grup de supervisió es pot realitzar en un únic pagament (240€) o en tres moments: reserva (60€ d’inscripció), primer pagament (90€ a l’octubre) i segon pagament (90€ al febrer). Inscripcions obertes fins la sessió de 20 de desembre.

Calendari 2021/2022

Un dilluns mensual de 18:30 a 20:00, els dies 25 d’octubre, 15 de novembre i 20 de desembre de 2021; 17 de gener, 14 de febrer, 14 de març, 25 d’abril, 16 de maig i 20 de juny de 2022.

Equip facilitador

Sílvia Blanch i Ana María Forestello.

Lloc

A l’espai BES, carrer Sardenya 229, 2n 4a. Proper a les parades de metro de Sagrada Família i Monumental.

Amb la col·laboració de

Persones destinatàries 

Equips de treball que desenvolupen la seva tasca professional en la mateixa organització.
El número de persones, en aquest cas, anirà en funció de la configuració de l’equip. Es considera important pactar a l’inici de la supervisió els criteris d’inclusió dels i les professionals participants.

Calendari i equip facilitador

Treballem en equip de 2 persones, de composició variable i ajustada a les necessitats de cada institució. Calendari a establir en funció de la disponibilitat de les parts, es recomana una mínima freqüència mensual.

Lloc

A les dependències dels centres i institucions interessades. Per a les reunions caldrà disposar d’una sala amb cadires (sense taules). S’evitaran elements disruptius durant l’horari de la sessió (ex. telèfon que s’hagi d’atendre, espai de pas de persones que no participin de la supervisió, etc.).

Barcelona Espai de Supervisió neix l’any 2005, precisament per ajudar un conjunt de professionals d’escola bressol i espais familiars supervisant la seva tasca en relació als infants i les seves famílies. Aquesta necessitat social ens ha portat a treballar amb més de 70 grups i més de 1.000 professionals, desplegant primer els grups de supervisió professional, la supervisió d’equips després i, en els darrers anys, la supervisió de professionals amb funcions directives.

Des de la Diputació de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials, fins més de 20 ajuntaments i més de 50 empreses, fundacions i associacions, professionals i entitats, tant públiques com privades, ens han fet confiança per acompanyar-los en la cura dels seus processos interns en els àmbits de l’educació i el treball socio-comunitari, el benestar social i la salut.

Coneixedors dels grans beneficis que els espais grupals de supervisió professional i d’equip aporten tant a professionals com a institucions, des del BES treballem també per a difondre aquesta pràctica professional, alhora que recollim evidències que la sustenten.

Càpsula BES 1: Què i com és la supervisió al BES

Càpsula BES 2: La veu dels professionals supervisats

Aquestes càpsules s’han realitzat gràcies a un projecte d’Aprenentatge-Servei amb estudiants del Grau de Comunicació Audiovisual de la UAB.

Moltíssimes gràcies a tots i totes, els equip i professionals, per la confiança dipositada en Barcelona Espai de Supervisió i per haver accedit a participar en l’enregistrament d’aquesta càpsula audiovisual.

Espais grupals de Supervisió professional

L’objectiu de la supervisió en grup als professionals és el d’ajudar-los a superar les dificultats derivades de l’atenció directa, amb la triple finalitat de millorar la pràctica professional individual i la cura en el seu exercici, millorar l’efectivitat dels equips de professionals on treballa i prevenir els riscos psicosocials associats a aquesta pràctica professional. Al BES treballem des de les especificitats sanitària, educativa i social, i les particularitats del posicionament dels professionals i les característiques del material que porten les persones que configuren els grups derivats de les seves intervencions.

  • Millorar la pràctica professional individual
  • Millorar l’efectivitat dels equips de professionals en els que es treballa
  • Prevenir els riscos psicosocials associats a la pràctica professional en aquests àmbits
  • Integrar pràctiques de supervisió professional

S’analitzen situacions pràctiques presentades per les persones participants. La metodologia combina l’exposició dels formadors/supervisors sobre les temàtiques que apareguin amb la reflexió en grup i subgrups.

Aquest espai vol crear coneixement, a l’hora que també ofereix eines pràctiques als participants per a la reflexió, la conducció i la gestió de les dinàmiques de grup. Té un abordatge participatiu, interactiu, experiencial i dinàmic.

  • Dinàmiques i fenòmens grupals
  • Diferents perspectives en l’abordatge dels grups
  • La família com a grup humà
  • Les institucions com a grups humans
  • Aquells continguts específics que emergeixin durant el procés de supervisió.

Alguns comentaris dels participants en edicions anteriors

«Aquí em sento còmode i hi ha un ambient de familiaritat. Les converses em sorprenen i això és el què m’ho fa sentir com un espai diferent, sembla que no hi ha una intencionalitat, un tema abans d’arribar… […] Podem parlar des de qualsevol part del cos, de sentiments, emocions, pensaments… Quan s’acaba sempre tinc la sensació de que m’he cuidat, de que m’han cuidat, de que he pogut cuidar»

«Me ha gustado pertenecer al grupo y, aunque no me dedico a la enseñanza, los problemas que se han expuesto no son diferentes a los de cualquier otra profesión. Se han tratado temas muy de tu a tu y en conexión con el día a día… “la vida”»

«El que més em sorprèn és el com d’una petita cosa, que sembla que no té importància, poc a poc m’adono del què puc aprendre, amb els comentaris de la resta, com allò que explica l’altre a mi també em ressona i a vegades molt. O sigui el BES és màgic»

«Primer de tot valoro molt el sentir-me part del grup, i sentir a totes les persones que formen aquest grup, també part important del grup. Aquesta experiència me l’he endut a la tasca professional, d’incloure a les persones amb les que treballo, sentint-les importants i fent-les presents. També aquest grup m’ha ajudat a créixer, a reflexionar, a canviar actituds per fer millor aquesta feina que m’agrada tant»

«L’espai de supervisió ha suposat un canvi doble per mi: hi he conegut altres sensibilitats de les persones amb les que treballo, més enllà de les que habitualment veia en els torns, i alhora he revisat dins meu aspectes que tenia aparcats»

«Aquest espai de supervisió grupal m’aporta l’oportunitat de fer aportacions a l’equip que en un altre espai no es donen i crec necessàries»

«Personalment em relaxa, em fa sentir menys sola i també més segura. Durant el mes que passa d’una sessió a la següent hi ha molts moments que em paro a reflexionar el que ha passat a la sessió i què té a veure amb el què estic vivint. Crec que començo a ser més reflexiva i a veure diferents perspectives amb menys crítica i judici»