Conducció de grups de famílies per a la parentalitat responsiva

gidlark-NTeC878RUlw-unsplash

Formació en Conducció de grups de famílies per a la parentalitat responsiva

En el context familiar i al llarg de les successives etapes vitals, tant pares com fills es troben en circumstàncies que els generen desconcert. Els grups d’acompanyament a famílies són dispositius que ofereixen orientació socio-psico-educativa en el context familiar per tal de facilitar la convivència i l’enfortiment de les relacions i els rols desenvolupats en el si del grup familiar.

Tenim evidències que els grups de vivència i reflexió compartida generen un espai de cura entre les persones participants a través de l’escolta i el diàleg. El fet de viure-ho de manera conjunta facilita l’adquisició de nous models de comunicació, de narratives alternatives i de noves formes de relació entre pares i fills, donant espais per comprendre i transformar alguns comportaments i dinàmiques establertes a través de la proposta d’activitats.

Aquests dispositius estan resultant molt adequats per mantenir i millorar una dinàmica familiar saludable, difonent i promovent la criança responsiva que, en paraules de Richter, és la que dona resposta contingent i adequada a les necessitats dels infants, centrant l’interès en la capacitat dels adults de percebre les necessitats de les criatures, interpretant-les correctament i responent de manera ajustada.

Al mateix temps, promouen la creació i enfortiment de les relacions entre famílies més enllà de l’espai grupal, contribuint al manteniment i desenvolupament del teixit comunitari o de les xarxes de suport en el marc de les institucions socioeducatives.

De forma progressiva, la capacitat per a la facilitació de grups s’incorpora al conjunt de competències professionals requerides per les institucions socials, educatives i sanitàries, tal i com es veu reflectit en els programes i catàlegs de serveis d’atenció a les persones.

Aquesta formació ofereix una base sòlida i fonamentada per a la gestió de grups familiars que observa les condicions per portar-los a terme considerant la salut coresponsable de participants i facilitadors. Cada sessió ofereix marcs de referència i experiències pràctiques que faciliten l’aprenentatge dels diferents recursos, tècniques i habilitats per treballar amb grups de famílies. El programa està dissenyat per tal de capacitar als i les professionals per intervenir amb eficàcia i benestar en l’escena grupal, ajudant-los a mantenir la professionalització i consolidar la seva identitat professional.

Programa 2021/2022 Un divendres mensual de 18:00 a 21:00

8 d’octubre de 2021 La família com a sistema  amb Neus Ballesteros i Arnau Careta.

12 de novembre de 2021 Acompanyar en la criança amb Pere Peris i Sílvia Blanch.

3 de desembre de 2021 Taller de relacions familiars amb Pere Peris i Raül Martínez.

14 de gener de 2022 Per què un grup? amb Xavier Gimeno i Ana María Forestello.

11 de febrer de 2022 Formar un grup amb Sílvia Blanch i Raül Martínez.

11 de març de 2022 Taller d’experiència grupal amb Raül Martínez i Arnau Careta.

1 d’abril de 2022 Condicions de treball amb Xavier Gimeno i Pere Peris.

6 de maig de 2022 Què passa al grup? amb Ana María Forestello i Sílvia Blanch.

10 de juny de 2022 Taller Aprenem Plegats amb Neus Ballesteros i Arnau Careta.

Si només vols assistir a les sessions centrades en recursos pràctics per al treball amb Grups de Famílies, pots inscriure’t exclusivament als tallers de cada mòdul:

3 de desembre de 2021 Taller de relacions familiars amb Pere Peris i Raül Martínez.

11 de març de 2022 Taller d’experiència grupal amb Raül Martínez i Arnau Careta.

10 de juny de 2022 Taller Aprenem Plegats amb Neus Ballesteros i Arnau Careta.

Persones destinatàries

Professionals dels àmbits social, educatiu i sanitari que volen millorar la pràctica que estiguin desenvolupant o bé començar a implementar grups d’acompanyament a famílies.

Professionals -amb titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior o Universitat- de centres públics i privats de la xarxa educativa, de la xarxa de benestar social i de la xarxa sanitària: educadores infantils, mestres de primària, professorat de secundària i d’universitat, pedagogs i psicopedagogs, educadores socials, treballadores socials, treballadores familiars, psicòlegs, infermeres, auxiliars de geriatria, metges, etc.

Metodologia

Amb la finalitat de construir coneixement compartit, l’aproximació als continguts es realitza amb un abordatge participatiu, interactiu, experiencial i dinàmic.

La metodologia d’aquesta formació combina exposicions dels formadors sobre els continguts del programa amb propostes d’exercicis i pràctiques experiencials i espais de reflexió en grup i subgrups.

També s’analitzen casos pràctics presentats per les persones participants o pels formadors i s’ofereix suport grupal i individualitzat als projectes grupals de cada participant.

Encara que cada sessió incorpora exercicis pràctics per al treball amb Grups de famílies, la sessió final de cada mòdul s’orienta exclusivament a aquest aspecte de la pràctica grupal.

L’aportació a la formació en Conducció de grups de famílies es pot realitzar en un únic pagament (500€) o en tres moments: reserva (60€ d’inscripció), primer pagament (220€ a l’octubre) i segon pagament (220€ al febrer). Inclou l’acompanyament individualitzat per al projecte d’intervenció amb un grup de famílies de cada participant (3 hores en calendari a convenir, possibilitat de treball en línia) i l’acreditació amb diploma (amb un 80% d’assistència).

Alternativament, també es pot realitzar inscripció a un únic mòdul (a triar, 200€) o a dos mòduls (a triar, 400€).

Les modalitats d’1 mòdul o més inclouen d’obsequi el carnet d’amic del BES.

Les places són limitades i per ordre d’inscripció. Data límit d’inscripció: 1 d’octubre.

  1. Envieu a info@espaibes.cat la vostra sol·licitud. Rebreu un correu de confirmació amb el calendari i procediment d’inscripció.
  2. La plaça no estarà confirmada fins que el pagament no hagi estat abonat al nostre compte.

Des de fa més de 10 anys el BES ha desplegat els seus grups d’acompanyament a la criança en diferents escoles i instituts, per exemple en les escoles El Martinet de Ripollet i Els Encants de Barcelona, en plans comunitaris al Bages i a l’Hospitalet de Llobregat, i en més de mig miler de tallers per a pares i mares en centres d’educació infantil, primària i secundària de la xarxa de l’IMEB i altres municipis de l’àrea metropolitana.

Som coneixedors dels grans beneficis que a les famílies els aporta participar en grups composats conjuntament per pares, mares i fills/es. Per això també hem desenvolupat i validat (amb el suport de l’ERIFE: Equip de Recerca en Infància, Família i Educació de la UAB) el Programa Aprenem Plegats® amb més de 5 edicions consolidades.

Des de l’experiència del BES, i amb els coneixements dels membres més veterans de l’equip, que s’han dedicat des dels anys 80 a treballar amb famílies soles i amb grups de famílies, hem pogut formar també a d’altres professionals per a la conducció i dinamització de grups de famílies, i per a la millora de les relacions entre centres educatius i famílies. Són exemples d’això les activitats formatives realitzades a través de la Diputació de Barcelona, del CEESC i l’APEFAC, en equips de Serveis Socials, i en un llarg llistat de centres educatius i sòcio-educatius.