Conducció de grups de famílies per a la parentalitat responsiva

gidlark-NTeC878RUlw-unsplash

Conducció de grups de famílies per a la parentalitat responsiva

– PROGRAMA INTENSIU TARDOR –

En el context familiar i al llarg de les successives etapes vitals, tant pares com fills es troben en circumstàncies que els generen desconcert. Els grups d’acompanyament a famílies són dispositius que ofereixen orientació socio-psico-educativa en el context familiar per tal de facilitar la convivència i l’enfortiment de les relacions i els rols desenvolupats en el si del grup familiar.

Tenim evidències que els grups de vivència i reflexió compartida generen un espai de cura entre les persones participants a través de l’escolta i el diàleg. El fet de viure-ho de manera conjunta facilita l’adquisició de nous models de comunicació, de narratives alternatives i de noves formes de relació entre pares i fills, donant espais per comprendre i transformar alguns comportaments i dinàmiques establertes a través de la proposta d’activitats.

Aquests dispositius estan resultant molt adequats per mantenir i millorar una dinàmica familiar saludable, difonent i promovent la criança responsiva que, en paraules de Richter, és la que dona resposta contingent i adequada a les necessitats dels infants, centrant l’interès en la capacitat dels adults de percebre les necessitats de les criatures, interpretant-les correctament i responent de manera ajustada.

Al mateix temps, promouen la creació i enfortiment de les relacions entre famílies més enllà de l’espai grupal, contribuint al manteniment i desenvolupament del teixit comunitari o de les xarxes de suport en el marc de les institucions socioeducatives.

De forma progressiva, la capacitat per a la facilitació de grups s’incorpora al conjunt de competències professionals requerides per les institucions socials, educatives i sanitàries, tal i com es veu reflectit en els programes i catàlegs de serveis d’atenció a les persones.

Aquesta formació ofereix una base sòlida i fonamentada per a la gestió de grups familiars que observa les condicions per portar-los a terme considerant la salut coresponsable de participants i facilitadors. Cada sessió ofereix marcs de referència i experiències pràctiques que faciliten l’aprenentatge dels diferents recursos, tècniques i habilitats per treballar amb grups de famílies. El programa està dissenyat per tal de capacitar als i les professionals per intervenir amb eficàcia i benestar en l’escena grupal, ajudant-los a mantenir la professionalització i consolidar la seva identitat professional.

Programa intensiu (28 a 30 d’octubre de 2022)

Professionals dels àmbits social, educatiu i sanitari que volen millorar la pràctica que estiguin desenvolupant o bé començar a implementar grups d’acompanyament a famílies.

Professionals -amb titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior o universitària- de centres públics i privats de la xarxa educativa, de la xarxa de benestar social i de la xarxa sanitària: educadores infantils, mestres de primària, professorat de secundària i d’universitat, pedagogs i psicopedagogs, educadores socials, treballadores socials, treballadores familiars, psicòlegs, infermeres, auxiliars de geriatria, metges, etc.

  • Adquirir habilitats per al treball preventiu a través de la conducció de tallers socioeducatius amb grups de famílies.
  • Incorporar l’acompanyament a grups de famílies com una part del treball en xarxa amb la comunitat.
  • Conèixer i compartir entre els professionals experiències en el camp del treball grupal amb famílies.
  • Adquirir metodologies i eines per a la conducció i el treball amb grups de famílies.
  • Introduir l’orientació grupanalista i la mirada sistèmica en la conducció i facilitació dels grups.
  • Diferenciar la criança responsiva d’altres tipus de criances.

Amb la finalitat de construir coneixement compartit, l’aproximació als continguts es realitza amb un abordatge participatiu, interactiu, experiencial i dinàmic. La metodologia d’aquesta formació combina exposicions dels formadors sobre els continguts del programa amb propostes d’exercicis i pràctiques experiencials i espais de reflexió en grup i subgrups. També s’analitzen casos pràctics presentats per les persones participants o pels formadors i s’ofereix suport grupal i individualitzat als projectes grupals de cada participant.

Formació del vincle, criança positiva i educació responsiva, la família com a sistema.

Quan i perquè fer un grup, tipologies de grup, funcions en la conducció de grups, el grup com a sistema.

Condicions mínimes i suficients: condicions i actituds per conduir eficaçment un grup de pares i mares, condicions de seguretat i qualitat.

Expectatives, fantasies i temors dels professionals i les famílies.

Recursos en l’acompanyament de grups, selecció d’exercicis pràctics per a la conducció de grups de famílies, experiències i tipologies en conducció de grups de pares i mares, eines per a l’avaluació grupal.

Divendres 28 d’octubre de 17:30 a 21:30

Dissabte 29 d’octubre de 10:00 a 14:00

Dissabte 29 d’octubre de 16:00 a 20:00

Diumenge 30 d’octubre de 10:00 a 14:00

La formació es complementa amb 4 hores de treball autònom.

Inscripcions

L’aportació a la formació en Conducció de grups de famílies és de 400€ i es pot fer en dos pagaments: reserva de plaça (100€) i segon pagament (300€).

Les places són limitades i per ordre d’inscripció. 

Trajectòria del BES

Des de fa més de 10 anys el BES ha desplegat els seus grups d’acompanyament a la criança en diferents escoles i instituts, per exemple en les escoles El Martinet de Ripollet i Els Encants de Barcelona, en plans comunitaris al Bages i a l’Hospitalet de Llobregat, i en més de mig miler de tallers per a pares i mares en centres d’educació infantil, primària i secundària de la xarxa de l’IMEB i altres municipis de l’àrea metropolitana.

Som coneixedors dels grans beneficis que a les famílies els aporta participar en grups composats conjuntament per pares, mares i fills/es. Per això també hem desenvolupat i validat (amb el suport de l’ERIFE: Equip de Recerca en Infància, Família i Educació de la UAB) el Programa Aprenem Plegats® amb més de 5 edicions consolidades.

Des de l’experiència del BES, i amb els coneixements dels membres més veterans de l’equip, que s’han dedicat des dels anys 80 a treballar amb famílies soles i amb grups de famílies, hem pogut formar també a d’altres professionals per a la conducció i dinamització de grups de famílies, i per a la millora de les relacions entre centres educatius i famílies. Són exemples d’això les activitats formatives realitzades a través de la Diputació de Barcelona, del CEESC i l’APEFAC, en equips de Serveis Socials, i en un llarg llistat de centres educatius i sòcio-educatius.