ROSA VIDIELLA i BADELL

Educadora especialitzada i pedagoga. Assessora de noves construccions i equipaments. Formació de mestres d’Educació Infantil.  Inicialment, mestra d’infants petits. Després, tècnic pedagògic del Patronat Municipal de Guarderies, acollit per l’Ajuntament de Barcelona durant 20 anys, on, juntament amb altres tècnics, vàrem incidir en el projecte pedagògic inicial i en la definició del model constructiu i d’equipament. Participació Grup 0-6 i Grup 9-3, ICE, UAB i a l’ASSOCIACIÓ PIKLER HENGSTENBERG.