Montserrat Castelló Badia

Catedràtica de la Facultat de psicologia, ciències de l’educació i de l’esport, FPCEE. Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Directora de l’Institut de Recerca en Psicologia, Aprenentatge i Desenvolupament (Re-Psy ) de la Universitat Ramon Llull. Vicedegana de Tercer Cicle de la FPCEE (Universitat Ramon Llull).  Vicedegana de Postgraus i Doctorat de 2001 al 2008 a la mateixa Facultat. Coordinadora del Màster i Doctorat interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE/DIPE), distingit amb Menció de Qualitat. Directora del Grup de Recerca Construcció del Coneixement Estratègic, Lectura i escriptura (SINTE-Lest). Reconegut com a grup consolidat amb finançament per la Generalitat de Catalunya (Ref 2014 SGR-303).

Membre de la Comissió Específica de Ciències Socials i Jurídiques de la Comissió per a l’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU (2012-206). Directora editorial i membres de diferents comitès editorials de revistes científiques del seu àmbit de recerca (Cultura & Educación; Journal of Writing Research; Infància & Aprendizaje; Diálogos Educativos (Chile); Eventos pedagógicos (Brazil); Educational Researcher Review (EARLI); Studies in Higher Education (UK); Computers & Education, entre d’altres). Membre electe del Executive Committee de l’European Association of Research on Learning and Instruction (EARLI) (2013-2015). Coordinadora del Special Interest Group on Researcher Education and Careers (SIG-REaC). Membre electe del Executive Committee de l’European Federation of Psychology Teachers Associations (EFPTA) (2003 – act.).

Assessora i avaluadora en diferents convocatòries de recerca competitives nacionals i internacionals (França; Xile, Colòmbia; Holanda; Portugal; Finlàndia), des de 2009 fins l’actualitat.