Lídia Box i Grau

Tècnica d’educació infantil, treballadora social i terapeuta en constel·lacions familiars. Actualment la meva feina és a serveis socials de primària d’un poble del Gironès. La Feina m’ha permès compaginar una de les últimes passions descobertes, la lentitud de l’amor en la intervenció.