Cercle col·laboratiu de cura

Cuidant-me, cuidant-nos

Proposem la creació d’un cercle de trobada i desenvolupament personal orientat des d’una actitud relacional, col·laborativa i dialògica.

Oferim la possibilitat de la construcció d’un espai relacional on poder viure una experiència grupal de cura d’un mateix i de cura a l’altre. Sabem que el grup constitueix un important espai per poder mirar-se, escoltar-se i reflexionar amb la presència incondicional d’altres éssers. També sabem que bona part del desenvolupament d’un ésser passa per necessitats que es donen en el marc de les relacions, en aquest sentit volem dissenyar i construir junts, en diàleg, un grup que pugui afavorir, orientar i satisfer en la mesura del possible, les necessitats essencials:  la pertinença, el ser mirat de forma apreciativa i respectuosa, i poder donar-nos mútuament el do de la reflexió mútua a través del diàleg.

Aquest serà un grup on es potenciï la reflexió viva que condueix a una comprensió profunda, assossegada i acceptadora de les experiències i les realitats que vivim. Sabem que la reflexió es l’oxigen del desenvolupament.

Clica aquí per llegir el nostre post sobre la pràctica col·laborativa del diàleg.

Com a terapeutes utilitzarem eminentment una actitud col·laborativa, i des d’aquesta perspectiva de vida i estructura relacional afavorirem que puguem crear totes juntes des d’una ètica igualitària com volem que sigui la nostra experiència individual i procés grupal. La consigna clau serà “volem construir un bosc, atenent a cada arbre.”

És important que com a participant un es senti lliure i alhora responsable de voler participar, dialogar i col·laborar, cadascú té el seu espai, veu, relació, temps i ritme. Com a terapeutes disposem de diversos recursos, experiència i volem ser una base segura perquè pugueu experimentar la vostra cura, i sabem que els/les participants tenen també molts recursos i una gran potencialitat a oferir.

De manera col·laborativa anirem construint l’experiència de diàleg obert, i per això oferirem diverses pràctiques que puguin ser adients pel treball individual, en diades o grupal. La principal pràctica serà el diàleg col·laboratiu juntament amb el recurs de l’equip reflexiu.

Aquesta pràctica col·laborativa serà el motor clau del clima d’aquest grup. També podrem oferir la possibilitat de fer creixement individual en grup, on la/el participant elegeix a un terapeuta per tal de treballar alguna qüestió en concret mentre que el grup observa amb presència radical el procés i després en comparteix les impressions i reflexions.

Farem tot el possible per fer que el grup esdevingui un espai de construcció personal, sincer, íntim, i en relació amb els altres. Com a terapeutes sabem el poder transformador del grup. Volem orientar-nos a treballar les necessitats essencials, per tant tot està enfocat a adaptar-se a les persones que participin. No creiem que les persones s’hagin d’adaptar als grups, i menys als enfocaments dels terapeutes, donat que pot ser viscut com a exigència, sinó que els grups s’adaptin a les persones i la reflexió a la vida viscuda.

Sabem que és en el diàleg, col·laborant junts en el fluir de la conversa on es creen noves històries de recursos per la vida. Optem per un treball grupal que esdevingui una pràctica social i més enllà del grup.

cercle colaboratiu 2

Calendari

El grup estarà format per un mínim de 8 persones i un màxim de 16, més els dos psicoterapeutes facilitadors.

Les sessions seran quinzenals en dilluns de 19:30 a 21:30 en el calendari següent:
4 i 18 de novembre
2 i 16 de desembre
13 i 27 de gener
10 i 24 de febrer
9 i 23 de març
20 d’abril
4 i 18 de maig
8 i 22 de juny
13 i 27 de juliol

L’aportació serà de 80€ en pagaments mensuals excepte el mes d’abril que serà de 40€.

Facilitadors

El tàndem de terapeutes facilitadors: Xavier Gimeno Soria i Javier Centol Lozano.