Què Fem

Formació de Postgrau: La cura en l’acompanyament (3a ed.)

L’experiència d’acompanyament que des del BES hem fet en els darrers anys a professionals dels àmbits de l’educació escolar, l’educació social, el benestar social, i l’atenció socio-sanitària, ens permet estructurar una oferta de formació sensible a les necessitats de desenvolupament en el lloc de treball que aquests col·lectius professionals ens han fet arribar.

Formació de Postgrau: La cura harmonitzada

Amb aquest nou programa volem compartir la Cultura de Cura que des del BES hem promogut en la nostra experiència d’acompanyament a persones, grups i institucions, oferint eines per tenir cura de les tres dimensions humanes que centren la nostra atenció. Acompanyar les persones des de la seva unicitat implica integrar la corporalitat, l’emoció i el pensament en tant que constituents d’una mateixa realitat.

Acompanyament individual

La vida és una aventura amb moments i situacions ben diverses, amb moments de gaudi i moments de dificultat. Durant totes les etapes de la vida, durant el desenvolupament de la persona, en moments de canvi i de crisi, pot ser d’ajuda comptar amb una mirada, un suport i un acompanyament professional.

Supervisió de professionals i de directius

L’objectiu de la supervisió en grup als professionals és el d’ajudar-los a superar les dificultats derivades de l’atenció directa. També és treballar des de les especificitats sanitària, educativa i social.

Acompanyament a les famílies

Els grups de reflexió i el programa Aprenem Plegats® són dispositius que ofereixen orientació socio-psicoeducativa en el context familiar per tal de facilitar la convivència, i l’empoderament en les relacions i els rols desenvolupats en el sí del grup familiar.

Reserva l'Espai BES!

Necessites un espai polivalent, amb llum natural, al centre de Barcelona?
Tens una activitat preparada però no tens un espai on poder-la fer? Reserva l’Espai BES!

Moviment Autèntic

El Moviment Autèntic (MA) és un treball corporal lliure, on poder explorar les nostres imatges internes, les nostres sensacions sense judici. És una eina d’autoconeixement profund que ens permet connectar amb la nostra presencia: clara i obscura, plena de bellesa.

Taller de constel·lacions

Les constel·lacions familiars i la disposició a posar ordre en les relacions. Son les lleis naturals, familiars, socials i espirituals les que regeixen els grups humans, com diu Bert Helinger aportant-nos la idea que l’amor en les relacions pot fluir quan es respecta l’ordre, un ordre que dóna dignitat, reconeixement i respecte a cadascun dels membres implicats en la relació.

Club de lectura del BES

Llegim al mateix temps el mateix llibre. Cadascú ho fa individualment, però amb una freqüència determinada ens reunim per comentar les pàgines avançades. El club de lectura articula la lectura personal i íntima amb la possibilitat de compartir les lectures amb altres persones. Aquesta possibilitat enriqueix la impressió inicial de cadascú en solitari i permet fonamentar amb bases sòlides la pràctica professional.

Tallers trimestrals de formació continuada

L’Espai BES també ofereix cicles d’activitat amb la complicitat de col·laboradors externs. Per al curs 2019/20 us oferim les següents cicles d’activitat:

  • Objectes que acompanyen amb Xavier Gimeno i Arnau Careta
  • Tallers Waldorf/Pikler amb Sònia Kliass

BES-art: cicle d’art al BES

Per gaudir de propostes de petit format provinents de les arts escèniques i la música des d’una mirada harmònica amb la cura i l’acompanyament de les persones.

Cia. Varietats a l’Ombra

La Companyia Varietats a l’Ombra va començar a gestar-se fa més de 10 anys,  la temporada passada va decidir passar a ser un dels recursos per a la cura que el BES pot posar en marxa quan sigui requerit. És per això que podeu demanar al BES qualsevol de les activitats que fins ara estava desenvolupant La Companyia.

Altres activitats

L’Espai BES també ofereix activitats i tallers de col·laboradors externs relacionats amb l’educació, el benestar personal, l’aprenentatge emocional i les arts, entre d’altres.

Si tens interès en alguna activitat concreta, o tens una proposta, escriu-nos a info@espaibes.cat.

Reserva l'Espai BES!

Necessites un espai polivalent, amb llum natural, al centre de Barcelona?
Tens una activitat preparada però no tens un espai on poder-la fer? Reserva l’Espai BES!