Què Fem

Grup Social de Cura [en línia]

Espai online periòdic d’acompanyament grupal que ens ajudi a pensar plegats, des de la cura i el bon tracte. La plataforma és Zoom, una eina senzilla que permet la participació d’un gran nombre de participants en aquesta experiència nova per a les persones que estem en la cultura de la cura.

Formació de Postgrau: la Cura en l’Acompanyament (3a ed.)

L’experiència d’acompanyament que des del BES hem fet en els darrers anys a professionals dels àmbits de l’educació escolar, l’educació social, el benestar social, i l’atenció socio-sanitària, ens permet estructurar una oferta de formació sensible a les necessitats de desenvolupament en el lloc de treball que aquests col·lectius professionals ens han fet arribar.

Supervisió de professionals i de directius

L’objectiu de la supervisió en grup als professionals és el d’ajudar-los a superar les dificultats derivades de l’atenció directa. També és treballar des de les especificitats sanitària, educativa i social.

Acompanyament individual

La vida és una aventura amb moments i situacions ben diverses, amb moments de gaudi i moments de dificultat. Durant totes les etapes de la vida, durant el desenvolupament de la persona, en moments de canvi i de crisi, pot ser d’ajuda comptar amb una mirada, un suport i un acompanyament professional.

Acompanyament a les famílies

Els grups de reflexió i el programa Aprenem Plegats® són dispositius que ofereixen orientació socio-psicoeducativa en el context familiar per tal de facilitar la convivència, i l’empoderament en les relacions i els rols desenvolupats en el sí del grup familiar.

Reserva l'Espai BES!

Necessites un espai polivalent, amb llum natural, al centre de Barcelona?
Tens una activitat preparada però no tens un espai on poder-la fer? Reserva l’Espai BES!

Moviment Autèntic

El Moviment Autèntic (MA) és un treball corporal lliure, on poder explorar les nostres imatges internes, les nostres sensacions sense judici. És una eina d’autoconeixement profund que ens permet connectar amb la nostra presencia: clara i obscura, plena de bellesa.

Taller de constel·lacions

Les constel·lacions familiars i la disposició a posar ordre en les relacions. Son les lleis naturals, familiars, socials i espirituals les que regeixen els grups humans, com diu Bert Helinger aportant-nos la idea que l’amor en les relacions pot fluir quan es respecta l’ordre, un ordre que dóna dignitat, reconeixement i respecte a cadascun dels membres implicats en la relació.

Club de lectura del BES

Llegim al mateix temps el mateix llibre. Cadascú ho fa individualment, però amb una freqüència determinada ens reunim per comentar les pàgines avançades. El club de lectura articula la lectura personal i íntima amb la possibilitat de compartir les lectures amb altres persones. Aquesta possibilitat enriqueix la impressió inicial de cadascú en solitari i permet fonamentar amb bases sòlides la pràctica professional.

Tallers trimestrals de formació continuada

L’Espai BES també ofereix cicles d’activitat amb la complicitat de col·laboradors externs. Per al curs 2020/21 us proposem les següents cicles d’activitat:

BES-art: cicle d’art al BES

Per gaudir de propostes de petit format provinents de les arts escèniques i la música des d’una mirada harmònica amb la cura i l’acompanyament de les persones.

Cia. Varietats a l’Ombra

La Companyia Varietats a l’Ombra va començar a gestar-se fa més de 10 anys,  la temporada passada va decidir passar a ser un dels recursos per a la cura que el BES pot posar en marxa quan sigui requerit. És per això que podeu demanar al BES qualsevol de les activitats que fins ara estava desenvolupant La Companyia.

Altres activitats

L’Espai BES també ofereix activitats i tallers de col·laboradors externs relacionats amb l’educació, el benestar personal, l’aprenentatge emocional i les arts, entre d’altres.

Si tens interès en alguna activitat concreta, o tens una proposta, escriu-nos a info@espaibes.cat.

Reserva l'Espai BES!

Necessites un espai polivalent, amb llum natural, al centre de Barcelona?
Tens una activitat preparada però no tens un espai on poder-la fer? Reserva l’Espai BES!